Støjskærm Viborgvej

Fakta

  • Projektnavn: Støjskærm Viborgvej
  • Kontrakt: Licitation
  • Ordregiver: Vejdirektoratet
  • Kontraktsum: DKK 10 mio.
  • Udførelsestidspunkt: 2014

Beskrivelse af projekt

I 2014 har vi hos GroundPlug leveret og installeret 730 m støjskærm syd for Viborgvej ved Randers. Støjskærmen dæmper støjen fra den østlige side af Nordjyske Motorvej, hvor borgerne har været udsat for støj i en lang periode før. Takket støjskærmen fra GroundPlug kunne antallet af støjbelastede boliger i området nedbringes markant. Støjskærmen ved Viborgvej er også den første GroundPlug støjskærm i pil. – et naturligt design der gør, at støjskærmen fremstår naturligt og passer fint ind i omgivelserne ved Viborgvej.

Montagen

Til installationen af støjskærmen brugte vi vores GroundPlug HE fundamenter, der er særligt egnede til en effektiv installation af støjskærme. GroundPlug HE fundamenter kan installeres i alt vejr og langt hurtigere end betonfundamenter. Det er en fordel, der særligt skyldes vores innovative GroundPlug fundament design, som går ud på at fundamenterne bare bankes i jorden med minimal forudgående opgravning.

Interesseret i vores kvalifikationer?

Med vores brede kendskab til stålkonstruktioner vejleder vi gerne omkring dit kommende byggeprojekt. 

Kontakt os gerne – både hvis du har brug for sparring eller bare vil høre nærmere om vores kompetencer og forretningsområder.