PYLONER

Pyloner & Billboards

Vi planlægger, producerer og installerer store og små pyloner præcis efter vores kunders ønsker.

Til installation af pyloner bruger vi vores patenterede GroundPlug fundamentsystem, hvor vi anvender vores GroundPlug HE og GP fundamenter. Disse fundamenter kan installeres nemt og med minimal opgravning, således at monteringen bliver særligt effektiv og tidsbesparende.

Dermed får kunden en solid, pålidelig og bærdygtig løsning der overholder krav til økonomien og tidsplanen.

Professionelle ingeniører

Vores kompetente ingeniører har erfaring med mange forskellige former for pyloner og kan stå for både beregning og implementering.

Egen produktion

Vi fremstiller pyloner og tilhørende fundamenter i vores egen produktion, hvor vi har mulighed for at producere elementer nøjagtig efter kundernes behov.

Vi tager dig fra a-z

Vi tilbyder totalløsninger med planlægning, produktion og installation af store og små pyloner.

Vi installerer og monterer

Med vores enormt hurtige og effektive installationsproces kan vi montere pyloner med ekstrem tidsbesparelse.

Professionelle ingeniører

Vores kompetente ingeniører har erfaring med mange forskellige former for pyloner og kan stå for både beregning og implementering.

Egen produktion

Vi fremstiller pyloner og tilhørende fundamenter i vores egen produktion, hvor vi har mulighed for at producere elementer nøjagtig efter kundernes behov.

Vi tager dig fra a-z

Vi tilbyder totalløsninger med planlægning, produktion og installation af store og små pyloner.

Vi installerer og monterer

Med vores enormt hurtige og effektive installationsproces kan vi montere pyloner med ekstrem tidsbesparelse.

Billboards

Vi installerer ligeledes stålfundamenter til billboards og kan levere specialløsninger til ekstra store eller vejrudsatte billboards ved store trafikårer, som sætter ekstraordinære krav til sikkerhed ved funderingen.

pyloner 016

Pyloner

Vi har rig erfaring med fundering og opsætning af pyloner, hvor vi benytter vores GroundPlug SK eller GP fundament, som findes i en række størrelser. Vores stålfundamenter til pyloner og billboards installeres hurtigt og effektivt og overflødiggør større gravearbejde, støbearbejde med ventetid, samt oprydning og bortskafning af jord.

 

GroundPlug SK / GP

Universelt fundament

De universelle GroundPlug SK og GP  fundamenter er velegnet til at optage forskydning, moment samt vertikalt tryk og træk.

Kapacitet efter behov

Vi leverer 9 standardtyper af GroundPlug SK og GP fundamentet med en kapacitet fra 9 kNm til 99 kNm. Derudover kan skræddersyede løsninger af enkelte GroundPlug SK og GP fundamenter leveres med en kapacitet på op til 190 kNm.

SK-dashed-line

Fleksibel tilpasning

Kapaciteten på GroundPlug GP fundamentet kan øges ved montering af et skovlsystem, som åbner sig nede i jorden når fundamentet er monteret. Fundamentet med skovlsystemet hedder GroundPlug SK fundament.

Forskellige indsatsområder

GroundPlug SK og GP fundamenter anvendes primært til belysning, gadeinventar, vejskilte til Vejdirektoratet og skilte til Banedanmark.

GroundPlug Beam

Stærkt fundament

GroundPlug Beam består af flere mindre stålfundamenter hvorpå et bjælkesystem monteres. Fundamentet kan dermed benyttes til store designbelastninger eller ved ugunstige jordforhold.

Kvalitet og præcision

Som alle vores patenterede GroundPlug produkter er også GroundPlug Beam fundamentet beskyttet mod korrosion ved hjælp af en varmgalvaniseringsproces.

Forskellige indsatsområder

Denne type fundamentsystem bruges hovedsagligt til stadionmaster, vindmøller, vindturbiner, store skilte og pyloner.

Et kendt projekt

GroundPlug Beam systemet er designet til forskellige kunder over hele verden i alle størrelser, bl.a. fundamenter til de Olympiske skilte i London i 2012 som blev monteret på GroundPlug fundamenter.

GroundPlug Beam

Stærkt fundament

GroundPlug Beam består af flere mindre stålfundamenter hvorpå et bjælkesystem monteres. Fundamentet kan dermed benyttes til store designbelastninger eller ved ugunstige jordforhold.

Kvalitet og præcision

Som alle vores patenterede GroundPlug produkter er også GroundPlug Beam fundamentet beskyttet mod korrosion ved hjælp af en varmgalvaniseringsproces.

BEAM-dashed-line

Forskellige indsatsområder

Denne type fundamentsystem bruges hovedsagligt til stadionmaster, vindmøller, vindturbiner, store skilte og pyloner.

Et kendt projekt

GroundPlug Beam systemet er designet til forskellige kunder over hele verden i alle størrelser, bl.a. fundamenter til de Olympiske skilte i London i 2012 som blev monteret på GroundPlug fundamenter.

GroundPlug Twister

Smart design

Vores universelle GroundPlug Twister fundamenter er opbygget som store jordskruer, der kan monteres direkte i jorden.

Forskellige indsatsområder

GroundPlug Twister fundamentet kan bruges til fastspænding af byrumsudstyr, midlertidige objekter såsom containere, lagerenheder eller overdækninger og som fundament under lettere strukturer såsom skure og udendørs trapper.

Twister-dashed-line

Produktion og kvalitet

Som alle vores patenterede GroundPlug produkter er også GroundPlug Twister fundamentet beskyttet mod korrosion ved hjælp af en varmgalvaniseringsproces.

Kapacitet efter behov

Vores standard GroundPlug Twister fundamenter har forskellige kapaciteter alt efter størrelse. Derudover kan skræddersyede GroundPlug Twister fundamentløsninger produceres til at modstå højere belastningsværdier.

GroundPlug SK / GP

Universelt fundament​

De universelle GroundPlug SK og GP  fundamenter er velegnet til at optage forskydning, moment samt vertikalt tryk og træk.

Kapacitet efter behov

Vi leverer 9 standardtyper af GroundPlug SK og GP fundamentet med en kapacitet fra 9 kNm til 99 kNm. Derudover kan skræddersyede løsninger af enkelte GroundPlug SK og  GP fundamenter leveres med en kapacitet på op til 190 kNm.

Fleksibel tilpasning

Kapaciteten på GroundPlug GP fundamentet kan øges ved montering af et skovlsystem, som åbner sig nede i jorden når fundamentet er monteret. Fundamentet med skovlsystemet hedder GroundPlug SK fundamentet.

Forskellige indsatsområder

GroundPlug SK og GP fundamenter anvendes primært til belysning, gadeinventar, vejskilte til Vejdirektoratet og skilte til Banedanmark.

Smart design

Vores universelle GroundPlug Twister fundamenter er opbygget som store jordskruer, der kan monteres direkte i jorden.

Forskellige indsatsområder

GrounPlug Twister fundamentet kan bruges til fastspænding af byrumsudstyr, midlertidige objekter såsom containere, lagerenheder eller overdækninger og som fundament under lettere strukturer såsom skure og udendørs trapper.

Produktion og kvalitet

Som alle vores patenterede GroundPlug produkter er også GroundPlug Twister fundamentet beskyttet mod korrosion ved hjælp af en varmgalvaniseringsproces.

Kapacitet efter behov

Vores standard GroundPlug Twister fundamenter har forskellige kapaciteter alt efter størrelse. Derudover kan skræddersyede GroundPlug Twister fundamentløsninger produceres til at modstå højere belastningsværdier.