PYLONS & BILLBOARDS

Pylons & billboards

We plan, produce and install all kinds of pylons and billboards according to the ideas of our customers.

For the installation of pylons and billboards we use our patented GroundPlug HE and GP foundations. These foundations can be installed with minimal excavation work, ensuring a particularly effective and time-saving construction process.

Thus, our customers receive a reliable, cost-effective and sustainable solution.

Professional engineers

Our competent engineers have experience with various projects in the field of pylons and billboards. 

Own production

We manufacture pylons, billboards and the corresponding foundations in our own production facilities. In doing so, we have the possibility to respond exactly to the wishes of our customers.

With us from a-z

At GroundPlug, we offer holistic solutions including planning, design, calculation, production and installation of pylons, billboards and other structures.

We mount and install

Our fast and effective installation process allows us to mount pylons and billboards extremely fast and effectively.

Professionelle ingeniører

Vores kompetente ingeniører har erfaring med mange forskellige former for pyloner og kan stå for både beregning og implementering.

Egen produktion

Vi fremstiller pyloner og tilhørende fundamenter i vores egen produktion, hvor vi har mulighed for at producere elementer nøjagtig efter kundernes behov.

Vi tager dig fra a-z

Vi tilbyder totalløsninger med planlægning, produktion og installation af store og små pyloner.

Vi installerer og monterer

Med vores enormt hurtige og effektive installationsproces kan vi montere pyloner med ekstrem tidsbesparelse.

Billboards

We plan and install solid steel foundations for billboards. We also supply special solutions for particularly large billboards on large roads, that place special demands on the reliability of the foundations.

pyloner 016

Pylons

We have extensive experience with the installation of pylons. For these projects we usually use our GroundPlug SK or GP foundations which are available in various sizes. These foundations are installed quickly and effectively, bypassing extensive excavation, pouring concrete and removal of soil.

GroundPlug SK / GP

Universal foundation

The universal GroundPlug SK and GP foundations are well suited to withstand high displacements, moments and stresses.

Loads as required

The 9 standard types of our GroundPlug SK and GP foundations can take loads between 9 kNm and 99 kNm. In addition, individual GroundPlug SK and GP foundations can be produced with a load capacity of up to 190 kNm.

SK-dashed-line

Flexible adaption

The load capacity of GroundPlug GP foundations can be increased by installing a system that opens in the ground once the foundation is installed. This foundation is called GroundPlug SK foundation.

Various fields of application

GroundPlug SK and GP Foundations are mainly used for lighting, street inventory and signs.

GroundPlug Beam

Stærkt fundament

GroundPlug Beam består af flere mindre stålfundamenter hvorpå et bjælkesystem monteres. Fundamentet kan dermed benyttes til store designbelastninger eller ved ugunstige jordforhold.

Kvalitet og præcision

Som alle vores patenterede GroundPlug produkter er også GroundPlug Beam fundamentet beskyttet mod korrosion ved hjælp af en varmgalvaniseringsproces.

Forskellige indsatsområder

Denne type fundamentsystem bruges hovedsagligt til stadionmaster, vindmøller, vindturbiner, store skilte og pyloner.

Et kendt projekt

GroundPlug Beam systemet er designet til forskellige kunder over hele verden i alle størrelser, bl.a. fundamenter til de Olympiske skilte i London i 2012 som blev monteret på GroundPlug fundamenter.

GroundPlug Beam

Strong foundation

GroundPlug Beam consists of several smaller steel foundations on which a beam system is mounted. This foundation can therefore be used for heavy loads and in difficult ground conditions.

Quality and precision

Like all of our patented GroundPlug products, the GroundPlug Beam foundation is protected against corrosion by a hot galvanizing process.

BEAM-dashed-line

A well-known project

The GroundPlug Beam System has been designed in various sizes for different customers around the world. One popular example are the Olympic Signs 2012 in London, which are based on GroundPlug foundations.

Various fields of application

This foundation system is mainly used for building stadium masts, windmills, wind turbines, large signs and masts.

GroundPlug Twister

Smart design

Our universal GroundPlug Twister foundations work like large screws that are driven directly into the ground.

Various fields of application

The GroundPlug Twister foundation can be used as foundation for street inventory, temporary installations such as containers, storage units or canopies, and much more.

Twister-dashed-line

Production and quality

Like all of our patented GroundPlug products, the GroundPlug Twister foundation is protected against corrosion by a hot galvanizing process.

Loads as required

Our GroundPlug Twister foundations have different load capacities depending on their size. In addition, specially designed GroundPlug Twister foundation solutions for higher loads can be produced.

GroundPlug SK / GP

Universelt fundament​

De universelle GroundPlug SK og GP  fundamenter er velegnet til at optage forskydning, moment samt vertikalt tryk og træk.

Kapacitet efter behov

Vi leverer 9 standardtyper af GroundPlug SK og GP fundamentet med en kapacitet fra 9 kNm til 99 kNm. Derudover kan skræddersyede løsninger af enkelte GroundPlug SK og  GP fundamenter leveres med en kapacitet på op til 190 kNm.

Fleksibel tilpasning

Kapaciteten på GroundPlug GP fundamentet kan øges ved montering af et skovlsystem, som åbner sig nede i jorden når fundamentet er monteret. Fundamentet med skovlsystemet hedder GroundPlug SK fundamentet.

Forskellige indsatsområder

GroundPlug SK og GP fundamenter anvendes primært til belysning, gadeinventar, vejskilte til Vejdirektoratet og skilte til Banedanmark.

Smart design

Vores universelle GroundPlug Twister fundamenter er opbygget som store jordskruer, der kan monteres direkte i jorden.

Forskellige indsatsområder

GrounPlug Twister fundamentet kan bruges til fastspænding af byrumsudstyr, midlertidige objekter såsom containere, lagerenheder eller overdækninger og som fundament under lettere strukturer såsom skure og udendørs trapper.

Produktion og kvalitet

Som alle vores patenterede GroundPlug produkter er også GroundPlug Twister fundamentet beskyttet mod korrosion ved hjælp af en varmgalvaniseringsproces.

Kapacitet efter behov

Vores standard GroundPlug Twister fundamenter har forskellige kapaciteter alt efter størrelse. Derudover kan skræddersyede GroundPlug Twister fundamentløsninger produceres til at modstå højere belastningsværdier.