Støjskærm SKANDERBORG

Fakta

  • Projektnavn: Støjskærm Skanderborg
  • Kontrakt: Licitation
  • Ordregiver: Vejdirektoratet
  • Kontraktsum: DKK 18,4 mio.
  • Udførelsestidspunkt: 2021

Beskrivelse af projekt

Efter udvidelsen af Østjyske motorveje fra 4 til 6 baner i 2018 og 2019 er  Vejdirektoratet nu nået til den del af projektfasen som inkluderer støjreduktion for beboere langs strækningen.

GroundPlug Industry har vundet projektet og installerer i andet halvår af 2021 i alt 2050 meter støjskærm ved Skanderborg for Vejdirektoratet.

400 m af projektet er en støjskærm mellem ramperne ved tilslutningsanlæg 53 Skanderborg S (Vrold) og 1,6 km er støjskærmen  mellem Vestermose ved Mossøvej og frem til tilslutningsanlæg 52 Skanderborg V.

En del af støjskærmen udføres på den eksisterende støjvold og får en sluthøjde på ca. 9 meter, mens den resterende del bliver 6 meter høj.

Skærmen udføres som en “grøn skærm”, med beplantning på begge strækninger. En “grøn skærm” er en levende støjskærmsløsning, som kombineres med beplantning af klatreplanter.

Montagen

Støjskærmen består af stålsøjler monteret på GroundPlug HE fundamenter hvis boltgruppe kan justeres  for at opnå en høj præcision og en hurtig installationsproces.

En betonsokkel danner overgang mod terræn og herpå monteres kassetten, som består af en stålramme med kompakt Rockwools-kerne. Stålrammen danner klatre espalier for den senere beplantning, som kommer til at dække skærmen og danne et naturæstetisk udtryk som samtidig optager CO2.

Interesseret i vores kvalifikationer?

Med vores brede kendskab til stålkonstruktioner vejleder vi gerne omkring dit kommende byggeprojekt. 

Kontakt os gerne – både hvis du har brug for sparring eller bare vil høre nærmere om vores kompetencer og forretningsområder.