AUTOVÆRN

Autoværn

Hos GroundPlug arbejder vi med alt inden for autoværnsprojekter og beregner, leverer og installerer CE-mærkede autoværn. Stålautoværn installeret af GroundPlug er en både æstetisk og sikker løsning,  hvor vi altid sætter fokus på høj kvalitet og effektiv installation. På den måde leverer vi solide autoværn, som sikrer, at der ved uheld sker mindst mulig skade.

Professionelle ingeniører

Vores kompetente ingeniører planlægger og beregner CE-mærkede autoværn.

Eksperter i stål

Hos GroundPlug er vi eksperter i stål og fundamenter, og har omfattende erfaring med planlægning, produktion og installation af stålprodukter.

Vi tager dig fra a-z

Vi tilbyder pålidelige og solide løsninger med planlægning og installation af stålautoværn.

Vi installerer og monterer

Hos GroundPlug er vi kendt for en præcis og effektiv installationsproces.

Professionelle ingeniører

Vores kompetente ingeniører har erfaring med mange forskellige former for pyloner og kan stå for både beregning og implementering.

Egen produktion

Vi fremstiller pyloner og tilhørende fundamenter i vores egen produktion, hvor vi har mulighed for at producere elementer nøjagtig efter kundernes behov.

Vi tager dig fra a-z

Vi tilbyder totalløsninger med planlægning, produktion og installation af store og små pyloner.

Vi installerer og monterer

Med vores enormt hurtige og effektive installationsproces kan vi montere pyloner med ekstrem tidsbesparelse.

Stålautoværn

Med vores omfattende erfaring inden for stål og fundamenter, leverer vi altid solide og effektive autoværnsløsninger. Vores stålautoværn er CE-mærkede i henhold til det europæiske normgrundlag.

shutterstock_1493421662

Broautoværn

Installation af broautoværn kræver særlig ekspertise, da de enkelte autoværn skal passe til de forskellige broer. Med vores omfattende ekspertise i stål og fundamenter leverer vi pålidelige løsninger til broautoværn, som opfylder alle ingeniørtekniske og installationsmæssige krav.

GroundPlug Beam

Stærkt fundament

GroundPlug Beam består af flere mindre stålfundamenter hvorpå et bjælkesystem monteres. Fundamentet kan dermed benyttes til store designbelastninger eller ved ugunstige jordforhold.

Kvalitet og præcision

Som alle vores patenterede GroundPlug produkter er også GroundPlug Beam fundamentet beskyttet mod korrosion ved hjælp af en varmgalvaniseringsproces.

Forskellige indsatsområder

Denne type fundamentsystem bruges hovedsagligt til stadionmaster, vindmøller, vindturbiner, store skilte og pyloner.

Et kendt projekt

GroundPlug Beam systemet er designet til forskellige kunder over hele verden i alle størrelser, bl.a. fundamenter til de Olympiske skilte i London i 2012 som blev monteret på GroundPlug fundamenter.

GroundPlug SK / GP

Universelt fundament​

De universelle GroundPlug SK og GP  fundamenter er velegnet til at optage forskydning, moment samt vertikalt tryk og træk.

Kapacitet efter behov

Vi leverer 9 standardtyper af GroundPlug SK og GP fundamentet med en kapacitet fra 9 kNm til 99 kNm. Derudover kan skræddersyede løsninger af enkelte GroundPlug SK og  GP fundamenter leveres med en kapacitet på op til 190 kNm.

Fleksibel tilpasning

Kapaciteten på GroundPlug GP fundamentet kan øges ved montering af et skovlsystem, som åbner sig nede i jorden når fundamentet er monteret. Fundamentet med skovlsystemet hedder GroundPlug SK fundamentet.

Forskellige indsatsområder

GroundPlug SK og GP fundamenter anvendes primært til belysning, gadeinventar, vejskilte til Vejdirektoratet og skilte til Banedanmark.