STEEL STRUCTURES

Steel structures

As total contractor with engineering expertise, we offer a wide range of services for a variety of steel structures.

We attach great importance to effective management, so we always can offer the most efficient solutions to our costumers. For us, a constant exchange with our business partners is a prerequisite for a successful project – no matter the size of the project.

Professional engineers

Our competent engineers are always looking for new challenges and are happy to support you with calculation and design of various steel constructions.

Own production

The elements for our steel structures are manufactured in our own production facilities, where we can effectively respond to the requirements of individual projects.

With us from a-z

At GroundPlug, we offer holistic solutions including planning, design, calculation, production and installation of various steel constructions.

We mount and install

Our competent installation team is experienced in the effective and precise installation of steel structures.

Professionelle Ingeniører

Vores kompetente ingeniører er glade for nye udfordringer og er gerne behjælpelige med beregning og design af forskellige stålkonstruktioner.

Egen produktion

Elementer til stålkonstruktioner bliver fremstillet i vores egen produktion, hvor vi har mulighed for en hurtig og målrettet produktion efter kunders behov.

Vi tager dig fra a-z

Hos GroundPlug tilbyder vi totalløsninger med planlægning, produktion, installation og vedligeholdelse af mange forskellige stålkonstruktioner.

Vi installerer og monterer

Vores erfaren montageteam er rutineret i at installere hurtigt, effektivt og med en stor præcision.

Steel stairs

Our solid experience in calculation and production of steel also applies to stair constructions. Here we are happy to provide holistic solutions for projects of all sizes.

tam-dv-utETp0gXrEI-unsplash

Balconies

With our own engineering department, steel production and good cooperation with wood suppliers, we can always offer competitive solutions for steel and wood balconies.

Parking garages

With our effective and reliable engineering and installation services, we can always provide cost-effective and sustainable solutions in design, calculation, production and installation of larger steel structures, such as parking garages or other steel halls.

Empty pedestrian walkway in park at night

Canopies

We offer roofing in many different sizes for public and private areas. Our effective and sustainable GroundPlug HE or SK foundations are used as the foundation for our canopies.

GroundPlug SK / GP

Universal foundation

The universal GroundPlug SK and GP foundations are well suited to withstand  high displacements, moments and stresses.

Loads as required

The 9 standard types of our GroundPlug SK and GP foundations can take loads between 9 kNm and 99 kNm. In addition, individual GroundPlug SK and GP foundations can be produced with a load capacity of up to 190 kNm.

SK-dashed-line

Flexible adaptation

The load capacity of GroundPlug GP foundations can be increased by installing a system that opens in the ground once the foundation is installed. This foundation is called GroundPlug SK.

Various fields of application

GroundPlug SK and GP foundations are mainly used for lighting, street inventory and signs.

GroundPlug Beam

Strong foundation

GroundPlug Beam foundations consist of several smaller steel foundations on which a beam system is mounted. This foundation can be used for heavy loads and in unfavorable ground conditions.

Quality and precision

Like all of our patented GroundPlug products, the GroundPlug Beam foundation is protected against corrosion by a hot galvanizing process.

BEAM-dashed-line

A well-known project

The GroundPlug Beam System has been designed in various sizes for different customers around the world. One popular example are the Olympic Signs 2012 in London, which are built on GroundPlug foundations.

Various fields of application

This foundation system is mainly used for building stadium masts, windmills, wind turbines, large signs and masts.

GroundPlug HE

Smart foundation

GroundPlug HE foundations are primarily used for noise barriers, but can also be used for various other projects. Regardless of the application, GroundPlug HE foundations always increase the effectiveness of the respective projects.

Various loads

The 12 standard types of our GroundPlug HE foundations can take loads between 23 kNm and 370 kNm. The required foundation length depends, among other things, on the ground conditions.

HE-dashed-line

Quick installation

With our GroundPlug HE foundations, constructions are installed particularly effectively. 50 GroundPlug HE foundations can be installed per day – a speed that concrete foundations cannot live up to.

Effektive adjustment

An adaptable plate between the GroundPlug HE foundation and the structure ensures precise placement in all directions.

GroundPlug HE

Smart fundament

GroundPlug HE fundamenter anvendes primært til støjskærme, men også til en række andre projekter. Uanset projektets udformning indgår GroundPlug HE fundamenter altid som smarte elementer der øger projekternes effektivitet.

Fleksibel kapacitet

Vi leverer 12 standardtyper af GroundPlug HE fundamentet med en kapacitet fra 23 kNm til 370 kNm. Længden af fundamenterne afhænger af jordforholdene.

Hurtig installation

Med GroundPlug HE fundamenter kan konstruktioner opsattes på en særlig effektiv måde. Der kan installeres op til 50 GroundPlug HE fundamenter på en dag – en hastighed der ikke kan opnås med betonfundamenter. 

Effektiv justering

En justerbar plade mellem GroundPlug HE fundamentet og konstruktionen sikrer en nøjagtig og præcis placering i alle retninger.

GroundPlug SK / GP

Universelt fundament​

De universelle GroundPlug SK og GP fundamenter er velegnet til at optage forskydning, moment samt vertikalt tryk og træk.

Kapacitet efter behov

Vi leverer 9 standardtyper af GroundPlug SK og GP fundamentet med en kapacitet fra 9 kNm til 99 kNm. Derudover kan skræddersyede løsninger af enkelte GroundPlug SK og GP fundamenter leveres med en kapacitet på op til 190 kNm.

Fleksibel tilpasning

Kapaciteten på GroundPlug GP fundamentet kan øges ved montering af et skovlsystem, som åbner sig nede i jorden når  fundamentet er monteret. Fundamentet med skovlsystemet hedder GroundPlug SK fundament.

Forskellige indsatsområder

GroundPlug SK og GP fundamenter anvendes primært til belysning, gadeinventar, vejskilte til Vejdirektoratet og skilte til Banedanmark.

GroundPlug Beam

Stærkt fundament

GroundPlug Beam består af flere mindre stålfundamenter hvorpå et bjælkesystem monteres. Fundamentet kan dermed benyttes til store designbelastninger eller ved ugunstige jordforhold.

Kvalitet og præcision

Som alle vores patenterede GroundPlug produkter er også GroundPlug Beam fundamentet beskyttet mod korrosion ved hjælp af en varmgalvaniseringsproces.

Forskellige indsatsområder

Denne type fundamentsystem bruges hovedsagligt til stadionmaster, vindmøller, vindturbiner, store skilte og pyloner.

Et kendt projekt

GroundPlug Beam systemet er designet til forskellige kunder over hele verden i alle størrelser, bl.a. fundamenter til de Olympiske skilte i London i 2012 som blev monteret på GroundPlug fundamenter.