Støjskærm Svendborg

Fakta

  • Projektnavn: Støjskærm Svendborg
  • Kontrakt: Licitation
  • Ordregiver: Vejdirektoratet
  • Udførelsestidspunkt: 2015

Beskrivelse af projekt

For at mindske støjbelastningen for de stærkt påvirkede boligområder langs Sundbrovej blev der i 2015 etableret en støjskærm ved Svendborgmotorvejen. Hos GroundPlug stod vi for levering og etablering af den 690 m lange og cirka 4 m høje støjskærm. Støjskærmen består af aluminiumkassetter der er beklædte med lodrette træespalier – et design som gør, at støjskærmen indgår som et naturligt element på både nabo- og vejsiden.

Montagen

Som fundament til de etablerede stålsøjler brugte vi vores innovative GroundPlug HE fundamenter. Den type fundament er specielt egnet til en hurtig og effektiv opsætning af støjskærme, fordi installationen af fundamentet kun kræver minimal opgravning. Monteringen er således både ressourcebesparende og bidrager samtidig til en bærdygtig byggeproces.

Intereseret i vores kvalifikationer?

Med vores brede kendskab til stålkonstruktioner vejleder vi gerne omkring dit kommende byggeprojekt. 

Kontakt os gerne – både hvis du har brug for sparring eller bare vil høre nærmere om vores kompetencer og forretningsområder.